Chứng nhận

Chứng nhận

Hệ thống quản lý môi trường ISO14001

Bảo vệ môi trường là tất cả trách nhiệm của chúng tôi

PINGOOD cũng đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nội bộ để tuân thủ ISO 14001 từ các nguồn lực và quy trình sản xuất nhằm đáp ứng việc tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu lãng phí và tiêu thụ tài nguyên và giảm thiểu tác động đến môi trường để có thể tồn tại lâu dài của doanh nghiệp.

Hệ thống quản lý quy trình chất nguy hiểm QC 080000

 • Tuân thủ tiêu chuẩn về chất nguy hiểm GP
 • Ngăn ngừa ô nhiễm chất độc hại
 • Mua sắm xanh
 • Cải tiến liên tục

Ngày nay, chúng ta đang phải đối mặt với các yêu cầu bảo vệ môi trường toàn cầu đang diễn ra.

PINGOOD đã thực hiện với công nghệ mới nhất và hệ thống quản lý cải tiến liên tục để đáp ứng thân thiện với môi trường từ giai đoạn thiết kế, nguyên liệu từ chuỗi cung ứng, đến sản xuất hàng loạt đều tuân thủ các quy định môi trường toàn cầu cập nhật

Mốc quan trọng của Mua sắm xanh các nguồn

 • 2006 Đáp ứng Tuân thủ RoHS
 • 2009 Đáp ứng Yêu cầu REACH & Triển khai các sản phẩm Không chứa Halogen
 • 2010 Cam kết không sử dụng khoáng sản xung đột

Hệ thống quản lý chất lượng ISO9001

 • Tất cả nhân viên tham gia
 • Đáp ứng sự hài lòng của khách hàng
 • Giữ cho nhân viên hạnh phúc
 • Quản lý bền vững

Chúng tôi tiếp tục tuân theo hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả nhất để không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm đạt được sự hài lòng của khách hàng trong nước và toàn cầu.

Xác minh dấu chân carbon

 • Sản xuất hiệu quả năng lượng
 • Thiết kế xanh
 • Kinh doanh bền vững

Trong năm 2012, PINGOOD đã tiến hành xác minh hiệu quả phát thải carbon / KNK để tăng cường hơn nữa trong quy trình sản xuất tổng thể nhằm giảm lượng khí thải carbon và thực hiện các nỗ lực bảo vệ môi trường hơn nữa hướng tới mục tiêu kinh doanh lâu dài.

Thông cáo báo chí